Om hon bara hade frågat.

Barns rättigheter kränks i Sverige. Varje dag. Men barn har rättigheter. Alla har ansvar för att de tas på allvar. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stärka barnets rättigheter i Sverige

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson