Socialstyrelsen

Margareta Hedner, utredare (SoS) & Vera Gustafsson, utredare (SoS).

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-03 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS