Reportage

Sabina Santesson, Jessica och Jan Thorn, samt Stefan Wejlemo.

Sabina Santesson, Jessica och Jan Thorn, samt Stefan Wejlemo har alla fått hjälp av en koordinator. I reportagen nedan kan du läsa om vad stödet har betytt för dem. Foton: Simon Heins

På denna sida samlar vi länkar till reportage som har skrivits om projektet Koordinatorstöd för föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning.

Eskilstuna satsar på stöd till föräldrar - Tidningen UNIK

Stöd för personer med diagnoser - Tyresöradion pratar om kordinatorstöd 13.35- 15.00

Familjen är på banan igen – tack vare koordinatorn – Reportage från Heja olika

Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet

Alla vinner på koordinatorstöd!

Koordinatorn har varit ett stort stöd och en viktig vägvisare

Tack vare koordinatorstödet slipper jag falla mellan stolarna

"Vi fick hjälp och stöd vid rätt tillfälle – helt klockrent!"

"Koordinatorn är som stolen mellan stolarna" – Artikel i tidningen Autism, sida 14-15

"Nu förstår jag att jag inte var tokig som krävde mer stöd till min dotter" – Reportage från Heja Olika

Föräldrar upplever positiv förändring tack vare koordinatorstöd

"Vi är de anhörigas armar och ben" – Reportage från Funktion Malmö

Positiv feedback på projektet "Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning"

Välfärdens vägvisare – Artikel från medlemstidningen Rörelse nr 5, 2019

Välbesökt uppstartsmöte för projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2023-04-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson