Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga

Detta utvecklings- och forskningsprojekt vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer som erbjuder insatser till barn som anhöriga.

Insatserna kan vara i form av råd eller stöd till barn upp till 18 år. Gemensamt för dessa barn är att de är anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser. Målgruppen kan också vara barn som varit med om en förälders oväntade bortgång.

Systematisk uppföljning i Uddevalla kommun

Kojan är anhörigcentralens verksamhet för barn som anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn mellan 6-12 år som lever i en familj där en förälder eller ett syskon har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att synliggöra barnen och identifiera barnens behov av stöd och ge möjlighet till samtal som fokuserar på barnen som anhöriga.

Se filmen om systematisk uppföljning i Uddevalla

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Senast uppdaterad 2021-04-20 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson