Livets möjligheter 2018

Bild på Anna Pella och Lotta Frécon

Anna Pella och Lotta Frécon. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Konferensen Livets möjligheter är en nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Konferensen arrangerades den 23-24 april 2018 på Clarion Hotel i Stockholm. Konferensen riktade sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen handlade om olika problemställningar och om hur man kan bidra till ökad kunskap och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Under konferenses gavs det möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen anordnades i samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB, RBU, Synskadades riksförbund, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa vårt reportage eller se de inspelade föreläsningarna i efterhand på Nka Play.

 

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson