Unga omsorgsgivare i Storbritannien och i USA: Identitet, val och livsvägar

Med Feylyn Lewis, Doctoral Researcher, University of Birmingham.

Unga omsorgsgivare är de personer mellan 18-25 som ger stöd, vård och omsorg till en närstående med fysisk, psykisk eller intellektuell nedsättning. I USA finns det uppskattningsvis 4-5,5 miljoner unga omsorgsgivare och i Storbritannien uppskattas siffran till 375 000 unga omsorgsgivare mellan 14-25 år.

Historiskt sett, i båda länderna, är denna grupp unga människor en osynlig och förbisedd grupp. Den senaste forskningen visar att unga omsorgsgivare löper stor risk att drabbas av fattigdom, depression, ångest och annan psykisk ohälsa, samt social isolation. De kan också uppleva problem på jobbet eller skolan, beroende av intensiteten i deras omsorgsansvar. Många unga vuxna omsorgsgivare kan inte delta i arbete eller studera på högskola eller universitet alls. Det är därför extra viktigt att unga omsorgsgivare behöver ett riktat och individuellt anpassat stöd, menar Lewis.

Feylyn Lewis.

– Jag har egna erfarenheter av detta då min äldre bror tvingades hoppa av skolan för att vårda min mamma och mig. Det innebar att han fick laga mat, städa, sköta mammas medicinering och personliga vårdnad. Han fick också sköta om mig. Men nu, vid 36 års ålder, har han tagit studenten från universitetet – det tog honom arton år. Jag kunde se hur omsorgen tyngde honom och tog ifrån honom möjligheterna i livet. Så han inspirerade mig att forska och göra mer för att hjälpa andra unga omsorgsgivare, säger Feylyn Lewis.

I USA finns det inte definierat vad man kallar unga omsorgsgivare i olika åldrar, vilket är förvirrande, menar Lewis. Officiellt finns det ingen policy för unga omsorgsgivare i landet och det finns bara en enda organisation som stödjer unga omsorgsgivare. I Storbritannien, å andra sidan, så har man rett ut begreppsdefinitionen, det finns policys för unga omsorgsgivare och över 200 stödorganisationer.

Feylyn Lewis har i sin studie intervjuat 55 unga omsorgsgivare i USA och Storbritannien åldrarna 18-25 år, och som har gett stöd till en närstående så länge de kan minnas. Den viktigaste upptäckten i studien är att omsorgsgivande från en tidig ålder påverkar identiteten. Samtliga intervjuade sa att omsorgen påverkat dem på alla tänkbara sätt i vem de är. Identiteten påverkas bland annat av vilken typ av vård som ges, den närståendes hälsotillstånd, när omsorgen började och nivån på omsorgsinsatsen. En annan upptäckt är att alla intervjuade upplevde att de blivit tillsagda av andra i sin omgivning att de är en ung omsorgsgivare eller vilken benämning som nu använts. Antingen kan man godta den beskrivningen eller så kan man förkasta den. Oavsett vad de väljer påverkar detta de unga omsorgsgivarnas identitet och möjligheter.

– Att vara en ung omsorgsgivare påverkar både grundskolan och högre utbildning, arbete och karriärsmöjligheter och personliga relationer. Det som dessa unga säger att de behöver är erkännande och att omgivningen är flexibel. De behöver också ekonomiskt stöd, stöd till familjen, vägledning och någon att prata med om sin situation, säger Feylyn Lewis.

Text och foto: Fredrik Jansson

Senast uppdaterad 2021-10-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson