Föreläsningsserie om utveckling av stöd till anhöriga

Under hösten och vintern 2021 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) föreläsningsserien "Psykisk ohälsa: Utveckling av stöd till anhöriga". Syftet är att sprida kunskap om anhörigas situation och betydelsen av ett fungerande anhörigstöd.

Läs mer här.

Senast uppdaterad 2021-09-29 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson