Hur pratar vi om döden?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har gjort en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det första webbinariet i serien har titeln Hur pratar vi om döden?

Hur påverkas en familj av att ett barn föds med oviss framtid? Hur pratar man med syskonen om att deras syster eller bror troligen inte kommer att bli vuxen? Möt Anna Pella, mamma till tre döttrar varav den äldsta föddes med svår flerfunktionsnedsättning och oviss prognos. Anna är till vardags journalist och författare och har nyligen kommit ut med barnboken Operation dödsviktigt som handlar om vuxnas svårigheter att prata om döden med barn.

Se inspelningen från webbinariet i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson