Rätten till god hälsa

Bild på omslag Hälsa

Vad är hälsa? Kan hälsa definieras? Den mest använda definitionen är nog WHO:s från 1948. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. ”Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity”.

En hälsobefrämjande hälso- och sjukvård måste vara tillgänglig och anpassad efter var och ens behov. Det är viktigt att personer inom vården, och även anhöriga, har kunskap om funktionsnedsättningar för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov, hjälpa till med förebyggande insatser och anpassa livssituationen, så att bästa möjliga hälsa kan uppnås.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Rätten till god hälsa

Bilaga: länkar till kapitel 4 Rätten till god hälsa

 

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson