Mer information

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen. Den ger dig också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Bestämmelsen om barn som anhöriga

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården berörs av bestämmelsen om barn som anhöriga. Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§ säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:

  • har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
  • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Utbildningens innehåll

I utbildningen får du en generell genomgång av bestämmelsen om barn som anhöriga. Ett antal exempelfall som utgår ifrån barns behov av information, råd och stöd ger dig tillfälle att reflektera över hur ni arbetar idag och hur ni kan arbeta framöver. Det är en fördel om du går igenom exempelfallen i tur och ordning. Även om du inte arbetar med exempelvis somatiska sjukdomar eller missbruk har du nytta av att tillämpa tankar och idéer från samtliga exempelfall.

Efter utbildningen kommer du att bättre kunna uppmärksamma barns behov och ge det stöd som behövs. För ett barn kan det innebära en förbättrad situation här och nu. Dessutom kan det förebygga negativa konsekvenser för barnet under uppväxten. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Utbildning i två steg

Den webbaserade första utbildningsdelen tar ungefär en timme. Du kan pausa eller avbryta hur ofta du vill och du fortsätter alltid där du slutade.

Andra delen av utbildningen görs i grupp på din arbetsplats. En mötesledare leder och sammankallar till gruppmötet.

Utbildningen länkar till mer information

I slutet av den webbaserade utbildningsdelen finns länkar till relevant information och forskningsrapporter. Där hittar du även information om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Utbildningsdel för mötesledare

Du som är mötesledare har en viktig funktion under gruppmötet och har därför tillgång till en egen, kort utbildningsdel. Utbildningsdelen "Mötesledare" innehåller tips om hur du kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter gruppmötet. Bland annat sammankallar du till gruppmötet och samordnar synpunkterna från mötet. Det är en fördel om du har viss vana att hålla i möten.

Webbaserat verktyg för gruppmötet

Du som är mötesledare har också tillgång till ett webbaserat verktyg, kallat "Gruppmötet". Det är ditt stöd för att leda diskussionerna under gruppmötet. Här finns gruppmötets agenda, diskussionspunkter, stöddokument och annat relevant material.

Registrering

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Varje gång du vill öppna utbildningen använder du samma inloggningsuppgifter. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla sekvenser och samtliga exempelfall. Då får du möjlighet att skriva ut ett intyg efter fullföljd utbildning.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet. Utbildningen har en speaker och andra ljudeffekter. För att kunna lyssna på ljud behöver din dator ha ett ljudkort installerat. Om ljudet riskerar att störa din omgivning, exempelvis i ett kontorslandskap, tänk då på att använda hörlurar. Det finns en textfunktion, men den är främst för personer med hörselnedsättning.

Webbläsare för dator
Internet Explorer 8 eller senare, Safari, Chrome (Win/mac), Firefox (version 21 och senare för Win/Mac). Om du går utbildningen och har Internet Explorer 8 eller 9 behöver du ha Flash installerat. Annars går viktiga funktioner förlorade.

Webbläsare för iPad
Safari och Chrome för iOS version 6 eller senare.

Webbläsare för Android
Androids webbläsare och Chrome för JellyBean eller senare.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Nka:
Telefon: 0480 - 41 80 20
E-post: info@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2021-01-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson