Stöd till barn när förälder oväntat avlider Norrköping 30 januari 2015

Bild på en pojke som är i ett havrefält

 Arbetets museum, Folksamsalen, Laxholmen, Norrköping

 

 

Intervju med Lenita Pettersson som är ambulanssjuktsköterska i Höglandsområdet i Jönköpings län. Lenita berättar om samverkan mellan ambulans, akutsjukvård, primärvård och elevhälsa vid plötsligt dödsfall hos familjemedlem.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Linda Frank
Linda Frank

Projektledare

Senast uppdaterad 2021-01-20 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS