Reportage och intressanta exempel

Här samlas reportage och intressanta exempel om utvecklingsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Läs vårt reportage från konferensen "Riktlinjer och andra styrdokument i vården" om vad som görs under projekttiden i Västra Götalandsregionen (pdf, nytt fönster)

Region kartlägger arbetet med barn som anhöriga
Hur ser stödet ut för barn som anhöriga? Hur känd är lagen om barns rätt till information, råd och stöd? Som ett första steg i det utvecklingsarbete som pågår har Västra Götalandsregionen kartlagt vilket arbete som görs för barn som anhöriga
Läs reportaget om kartläggningen i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS