Beskrivning av utvecklingsarbetet

Riktade insatser till målgruppen har sedan tidigare skett i Östergötland, allt ifrån informationsmaterial till mer omfattade insatser i form av individuellt stöd, familjestöd eller gruppverksamhet.

Vi skapade med utgångspunkt från befintlig struktur, en projektorganisation för att vidareutveckla och stimulera pågående processer och aktiviteter såväl i den egna organisationen som i samverkan med kommunerna. Region Östergötland arbetar aktivt med att involvera patienter och närstående i vården och det arbetssättet vill vi vidareutveckla. Vi har också som ambition att involvera patient- och anhörigföreningar i vårt utvecklingsarbete avseende barn som anhöriga, exempel på detta finns inom ramen för RCC.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS