Region Östergötland

Bild på Region Östergötlands logga

I Region Östergötland pågår sedan tidigare ett kontinuerligt arbete med Barnkonventionen som knyts till landstingets Hälsoråd. Det arbetet ska nu utvecklas och man vill få en samlad bild av metoder och material.

Östergötland kommer bland annat att kartlägga befintliga metoder och utarbeta informations- och läromaterial samt sprida kunskap om lagstiftningen. Arbetet med att involvera patienter i vården och ambitionen är att det arbetet ska vidareutvecklas genom kontakt med patientföreningar. 

För mer information kontakta Caroliine Sjödell, Region Östergötland

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS