För vuxna

Bild på händer vuxen och barn

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har samlat länkar till webbsidor och material som handlar om barn som anhöriga och som vänder sig till vuxna.

Webbsidorna och broschyrerna innehåller information och tips på vilket stöd barn och unga som är anhöriga kan vara i behov av. När vi använder begreppet barn som anhörig syftar vi till barn och unga som har en närstående som är allvarligt sjuk, har en funktionsnedsättning, mår psykiskt dåligt, har problem med missbruk eller som hastigt har avlidit.

Vi har också en sida som handlar om barn som upplever våld. Där samlar vi kunskap och länkar till andra webbsidor och rapporter kring barn som upplever eller bevittnar våld. 

Senast uppdaterad 2022-03-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson