Barn som utsätts för våld eller blir vittne till våld

Tecknad bild på ungdom i missbrukarmiljö

Barn som utsätts för våld måste skyddas och få hjälp. Barn far illa av att bli vittne till våld eller andra övergrepp som begås av eller mot närstående vuxna. Våldet eller övergreppet är ett övergrepp även mot barnen

Socialnämnden har ansvar för att ingripa till barns skydd, till exempel om barnet utsätts för våld, övergrepp eller andra kränkningar. Socialnämnden har också ansvar att särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott, och kan vara i behov av stöd och hjälp (5 kap. 11 § tredje stycket SoL).

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson