Nyheter

Den första svenska boken om rehabilitering vid cancer

Den första svenska boken om rehabilitering vid cancer höjer blicken och ser även närstående och anhöriga.

Hur ska anhöriga orka vårda?

Reportage från tidningen Veteranen.

Seniorguiden på webben

Idag öppnar Seniorguiden - en webbaserad vägledning som ska ge inspiration och kunskap om hur personal i kommuner och landsting i samverkan med ideell sektor kan skapa förutsättningar för en god hälsa för personer över 60 år.

Samarbete över gränserna i Örebro

Gina Axelsson, Anhörigcentrum i Örebro kommun och Sofia Wange, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) samverkar inom området psykisk ohälsa.

Ny forskare vid Nka ska skriva kunskapsöversikt inom området psykisk ohälsa

Ylva Benderix har nyligen fått i uppdrag att skriva en kunskapsöversikt med fokus på barn och unga med psykisk ohälsa.

Intresset var stort när blandade lärande nätverk startade inom området psykisk ohälsa

Den 3 april startade blandade lärande nätverk om anhöriga och psykisk ohälsa, med en träff med ledarna för de lokala nätverken.

Konferens om barn som lever med skyddade personuppgifter

Allmänna Barnhuset bjuder in till konferensen "Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter" den 22 maj i Stockholm.

Första träffen för nytt forskarnätverk

Syftet med forskarnätverket Barn som anhöriga är att skapa förutsättningar för forskare att träffas för att bidra till samarbete som stärker forskningen inom området och deras behov av stöd.

Nyhetsbrev - Äldre - nr1 2013

Rubriker: Systematik för säker evidens, Erfarenheter av projekt med anhöriga mitt i livet, höstens blandade lärande nätverk, Nka:s vetenskapliga ledare får docentkompetens.

Dokumentär om gravida som dricker och röker

SVT visar en brittisk dokumentär om hur farligt det är att dricka alkohol, röka, äta fel eller på annat sätt inte följa rekommendationerna när man är gravid.

Föregående12