Region Värmland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja det finns en riktlinje som gäller för hela regionen samt en mall för rutin. Mall för rutin ska användas av varje verksamhet för att själva skriva in vilka rutiner de har med utgångspunkt från riktlinjen.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja, det finns fyra olika KVÅ-koder.

Finns det barnombud?
Ja det finns barnrättsombud i alla verksamheter och utbildning för nya återkommer kontinuerligt

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ingen utbildning förutom den till barnrättsombuden där barn som anhöriga har en tydlig del. Tanken är att barnrättsombuden ska sprida information och kunskap till varje verksamhet.

Finns det material/information till personal?
Ja det finns informationsmaterial anpassade för olika verksamheter samt information på intranätet samt länkar till viktiga sidor och dokument.

Finns det material/information till föräldrar?
Inte i dagsläget.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja det finns visst material och speciellt inom vissa verksamheter. Information finns också på 1177.
Finns även flera böcker på sjukhusbiblioteket som kan lånas

Särskilda satsningar
I januari 2018 skapades en regional arbetsgrupp som har som uppdrag att utveckla länets arbete genom att skapa en strategisk handlingsplan för barn som anhöriga i Värmland.

Kontaktuppgifter:
Sandra Nätt
Telefon: 054-614229
E-post: sandra.natt@regionvarmland.se

Senast uppdaterad 2019-01-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson