Arbetar du inom habilitering och vill vara med i ett nationellt nätverk?

Välkommen till ett digitalt möte i NAFFN – Nka och regionernas habiliteringar i nätverk för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Här får du tillsammans med Nka och kollegor från hela landet möjlighet att dela erfarenheter och få ny kunskap. 

Nästa digitala träff sker torsdagen den 10 februari, kl. 14.30-16.00. 
Anmäl dig senast tisdagen den 8 februari till Mona Pihl, mona.pihl@anhoriga.se, eller Maria Blad, maria.blad@anhoriga.se.

Läs mer

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Hur kan mina handläggare samordna bättre?

Jag har många kontakter med olika handläggare kring min dotter och jag upplever att den ene inte vet vad den andre gör. De skyller på sekretessen hela tiden och jag får försöka samordna allt. Har ni några förslag för bättre samordning?

Läs svaret