Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Hörby kommun

Katarina Dexe, koordinator Hörby kommun

Trelleborgs kommun

Katja Nilsson, koordinator i Trelleborgs kommun