Västmanland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Politiskt program med tillhörande handlingsplan gällande barns rättigheter. Handlingsplanen följs årligen upp genom ett Barnbokslut.

Finns det dokumentation i journalen?
Åtgärdsregistrering via KVÅ-koder samt ange aktuella barn och födelseår.

Finns det barnombud?
Ja. Det finns så kallade Barnrättspiloter ute i olika verksamhetersom ska uppmärksamma barns rättigheter.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
2- dagars utbildning till Barnrättspilot i egen regi som vänder sig till regionens alla medarbetare.

Finns det material/information till personal?
Ja till viss del.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja

Finns det material/information till barn och unga?
Nej

Särskilda satsningar
Olika gruppverksamhet för barn och unga utifrån olika problematik ex.vis barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

Kontaktuppgifter:
Helén Larsson
Telefon: 0721541695
E-post: helen.m.larsson@regionvastmanland.se

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson