Avhandlingar

Här nedan finns en förteckning över svenska avhandlingar som på ett eller annat sätt fokuserar på anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I slutet av listan finns även några avhandlingar från våra nordiska grannländer.

Bakom sammanställningen står Mats Ewertzon, legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats Eweretzon är verksam vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm och knuten till Nka som forskare/möjliggörare.

"Caring situation and provision of Web based support for young persons who support family members or close friends with mental illness".
Göteborgs universitet. (2013).
Författare: Lilas Ali.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Familjers och vårdpersonals erfarenheter av barn och vuxna med autism".
Lunds universitet. (2007).
Författare: Ylva Benderix.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Living with bipolar disorder – the experiences of the persons affected and their family members, and the outcomes of educational interventions".
Göteborgs universitet. (2010).
Författare: Patrik Dahlqvist Jönsson.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Familjemedlem till person med psykossjukdom: Bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård".
Örebro universitet. (2012).
Författare: Mats Ewertzon.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Living with Schizophrenia from the perspective of outpatients and their parents".
Linköpings universitet. (2004).
Författare. Anniqa Foldemo.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Major Depression and Family Life – The family´s way of living with a long-term illness". Göteborgs universitet. (2009).
Författare: Britt Hedman Ahlström.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Caring for foreign-born persons with psychosis and their families: perception of psychosis care".
Linköpings universitet. (2009).
Författare: Sally Hultsjö.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Ändlös omsorg och utmätt hälsa – föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom".
Örebro universitetet. (2014).
Författare: Anita Johansson.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Everyday life in families with a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and public health nurses' conceptions of their role".
Karlstads universitet. (2014).
Författare: Øyfrid Larsen Moen.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Parents who have lost a son or daughter through suicide - towards improved care and restored psychological health".
Karolinska institutet. (2014).
Författare: Pernilla Larsson Omerov.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"It´s all about survival - Young adults transition within psychiatric care from the perspective of young adults, relatives, and professionals".
Luleå tekniska högskola (2014).
Författare: Eva Lindgren.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster). 

"Working with families in schizoprenic disorders: the practice of psychoeducational intervention".
Linköpings universitet. (1992).
Författare: Tina Orhagen.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Bipolär sjukdom – ur ett existentiellt perspektiv".
Linnéuniversitetet. (2012).
Författare: Marie Rusner.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Quality of Care in the Psychiatric Setting: Perspective of the Patient, Next of Kin and Care staff".
Linköpings universitet. (2006).
Författare: Agneta Schröder.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Närstående i den psykiatriska vården: en kvalitativ studie om erfarenheter av närståendes delaktighet".
Mittuniversitetet. (2010).
Författare: Lena-Mari Sjöblom.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression: Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services".
Karlstad universitet. (2015).
Författare: Hege Skundberg Kletthagen.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"The importance of social support for men and women suffering from major depression. A comparative and explorative study".
Göteborgs universitet (2002).
Författare: Ingela Skärsäter.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Designing online support for families living with depression".
Malmö högskola. (2009).
Författare. Sigrid Stjernswärd.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Det outsagda och ohörsammade lidandet: tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående".
Linnéuniversitetet. (2010).
Författare: Susanne Syrén.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Experiences and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illnes".
Karlstads universitet. (2012).
Författare: Bente. M. Weimand.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

"Family burden and participation in care - a study of relatives to patients admitted to voluntary and compulsory psychiatric care".
Lunds universitet. (2000).
Författare: Margareta Östman.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

Nordisk utblick

"Protest or Illness - A qualitative study of patients' and relatives' perceptions of situations associated with mechanical restraint in forensic psychiatry".
Syddansk Universitet (2019).
Författare: Ellen Boldrup Tingleffs.

"Autonomy and Safety at Integrated Network- and Family-oriented Model for Co-operation. A Qualitative Study".
University of Jyväskylä (2008).
Författare: Jukka Piippo.
Läs mer om avhandlingen här (öppnas i nytt fönster).

 

 

För mer information och kontakt

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

 

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson