Forskarnätverket Barn som anhöriga

Forskarnätverket Barn som anhöriga skapar förutsättningar för forskare att generera nya kontaktytor, inspirera till samarbete och gemensamt fördjupa, bredda och sprida forskning om barn som anhöriga. Nka leder forskarnätverket Barn som anhöriga på uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskarnätverket

Gruppdiskussioner i nätverket Barn som anhöriga. I förgrunden Kerstin Åkerlund, Karolinska universitetssjukhuset, NKS. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Bedriver du forskning med barn och om barns livsvillkor, deras relationer till familj och syskon och om stöd till barn i utsatta situationer? Då är Forskarnätverket Barn som anhöriga något för dig.

Regeringen har sedan 2011avsatt medel för att sätta fokus på att barn har rätt till information och stöd för sin egen del när föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar beroendeframkallande medel, har svår fysisk sjukdom eller avlider. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har i uppdrag av Socialstyrelsen att leda och stödja arbetet med att utveckla metoder som avser att ge stöd till barn och att ta fram kunskapsöversikter inom området. En del av detta är att leda och kordinera forskarnätverket Barn som anhöriga.

Nätverket har funnits sedan 2013 och träffas cirka en gång per år. Planen är att träffas i början av hösten eftersom det är en bra tid för att göra nya gemensamma ansökningar om forskningsanslag. Forskarnätverket har även ett nordiskt samarbete genom forskare från motsvarande nätverk i Norge Barns Beste.

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.