Forskarnätverket Barn som anhöriga

Forskarnätverket Barn som anhöriga skapar förutsättningar för forskare att träffas för att bidra till samarbete. Syftet med nätverket är att stärka forskningen och anhörigstödet till barn och unga.

Forskarnätverket Barn som anhöriga
Foto: Karoline Ödell

Nka har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att leda ett forskarnätverk inom området Barn som anhöriga. Nätverket träffas ett par gånger per år.

Bedriver du forskning med barn och om barns livsvillkor, deras relationer till familj och syskon och om stöd till barn i utsatta situationer? Då är Forskarnätverket Barn som anhöriga kanske något för dig?

Presentation av deltagarna i forskarnätverket

Kontaktpersoner

Ingela Furenbäck
Forskare och samordnare för Forskarnätverket Barn som anhöriga
E-post: ingela.furenback@lnu.se
Telefon: 0480-44 6978

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson