Region Gävleborg

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Nej, regionsgemensam rutin är under uppbyggnad.

Finns det dokumentation i journalen?
Nej, inga KVÅ-koder används idag.

Finns det barnombud?
Nej.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Inom verksamhetsområde Onkologi finns nätverket barn som anhöriga som handhåller mindre interna utbildningar.

Särskilda satsningar:
Nätverket barn som anhöriga inom verksamhetsområde onkologi. Nätverket har som syfte att hålla sig uppdaterad inom sitt område för att utveckla verksamheten med ett aktivt barnperspektiv.

Kontaktuppgifter:
Jenny Kolb
Telefon: 0650-927 83
E-post: jenny.kolb@regiongavleborg.se

Webbinformation

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson