Informationsmaterial

Här publicerar vi vårt informationsmaterial så du kan ladda ner och skriva ut.

Bild: FFN infobladNka:s informationsblad om anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Läs eller ladda ner informationsbladet (pdf i nytt fönster)

Att se barn som anhöriga

Innehållsförteckning för den kommande antologin "Att se barn som anhöriga - om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar.

Ladda ner pdf för utskrift

Utgivna och pågående publikationer

Barn som anhöriga. Uppdaterad lista i mars 2017.

Ladda ner pdf för utskrift

 

Bild: utsida skriftPublikationer

Lista över kunskapsöversikter, rapporter och inspirationsmaterial från Nka.

Listan uppdaterad i april 2018

Ladda ner listan (pdf i nytt fönster)

 

Intressanta exempel

I den här broschyren presenteras intressanta exempel på anhörigstöd från hela Sverige. Exemplen är från 2017 och är tänkta att fungera som tips, idéer och inspiration för andra kommuner och verksamheter.

Här kan du läsa eller ladda ner broschyren

 

Vi verkar för ett anhörigvänligt samhälle

Folder om Nka:s verksamhet.

Ladda ner pdf för utskrift.

 

Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga.

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående.  I den här foldern presenteras fakta om Sveriges anhöriga i kortform – vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha.

Ladda ner pdf för utskrift.

 

Broschyr om kunskapsöversikt om stödet till anhöriga inom funktionshinderområdet.

Kunskapsöversikten omfattar tio skrifter.

Ladda ner presentationen av kunskapsöversikten här pdf.

 

Kvalificerad omvårdnad i vardagen

En kunskapsöversikt i teori och praktik i omvårdnad av barn och unga med flerfunktionsnedsättning och stora medicinska behov.

Ladda ner presentationen av kunskapsöversikten här.

 

Intressanta exempel

Hälsokontroll för stödjande anhöriga - Sävsjö kommun, Metoden Förmedla kontakt - Landstinget Uppsala län, Anhörigutbildning - Sundsvalls kommun,
Samverkan kring stöd till anhöriga - Region Gotland, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga - Stockholm.

Ladda ner pdf

Barn som anhöriga

Nka sprider kunskap och erfarenheter om barn som anhöriga så att de uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som de behöver av hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer. Uppdaterad september 2016.

Ladda ner skriften Barn som anhöriga (pdf i nytt fönster)

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga

Vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ladda ner pdf.

Webbutbildningen Våga Fråga

I webbutbildningen får du veta mer om paragrafen 2 g § i Hälso- och sjukvårdslagen

Ladda ner pdf.

 

Riksrevisionens slutsats: Dagens stöd motsvarar inte behoven.

Riksrevisionens granskning har resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer som väl stämmer överens med Nka:s uppfattning. Vi vill gärna sprida dem till en bredare målgrupp och har därför tagit fram den här foldern.

Ladda ner pdf.

 

Senast uppdaterad 2018-04-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson