Idéburna organisationer

Anhörigas riksförbund
CAN-Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Demensförbundet
Ersta Vändpunkten
FAS föreningen FAS-föreningen

Stödgruppsledarnas Förening

Stödgruppsledarnas Förening
Föreningen Maskrosbarn
Hela Människan
JUNIS
NSPH- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Randiga Huset
Bild: Logotyp SEBRA SEBRA - SE Barnets Rätt som Anhörig
  SPES
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Trygga Barnen
Strokeförbundet

Ung Cancer
Ungdomens Nykterhetsförbund UNF

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-02-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson