Alla har rätt att kommunicera

Att få kommunicera är en rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige följer konventionen sedan 2008.

Kommunikation är ett brett begrepp och innebär mycket mer än bara ett talat språk. Barn och unga med flerfunktionsnedsättning och begränsad förmåga att forma ord kan använda ljud, kroppsspråk, tecken eller bilder för att göra sina behov uppmärksammade. Det kallas för AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Att få kommunicera är att få göra val, ställa frågor, säga nej, få veta vad som händer, få bekräftelse och svar, få ett värdigt tilltal och att få delta i samtal som är meningsfulla.

Kommunikation förutsätter ett samspel med andra människor som tolkar signalerna och ger återkoppling. Det ger delaktighet och innebär den stora och viktiga skillnaden mellan att bli hanterad och att få en god omsorg.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – Hälsa och habilitering i Uppsala
Boktips: Samspråk
Boktips: Tidig AKK – Stöd för stora och små

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson