Extra satsning på brukarmedverkan

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat om en ny överenskommelse inom området psykisk hälsa.

Nytt för 2018 är satsningar på primärvården och ökad brukarmedverkan, liksom satsningar på gruppen unga asylsökande och nyanlända. Överenskommelsen innebär totalt 1,4 miljarder kronor för 2018, vilket är drygt en halv miljard mer än 2017.

Läs mer om överenskommelsen här. 

Lästips – Barn med överlappande diagnoser

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika diagnoser. Om detta handar Tony Attwoods handbok "Barn med överlappande diagnoser".
Författaren är barnneurolog och i boken delar han med sig av strategier och praktiska tips. Boken vänder sig till föräldrar och andra anhöriga, liksom till lärare, specialpedagoger och psykologer
Läs mer om boken här.

Nytt inspirationsmaterial

Ett övermäktigt ansvar för den närstående i kombination med känslor av maktlöshet och förtvivlan. Så upplever många anhöriga till personer med psykisk ohälsa sin situation.

Det framkommer av ett nytt inspirationsmaterial från Nka. Materialet bygger på minnesanteckningar från tre Blandade Lärande Nätverk (BLN) där sammanlagt 23 kommuner deltagit.

Inspirationsmaterialet - som finns nu tillgängligt på Nka:s webbplats - kan användas i cirkelform för olika grupper, till exempel riktade anhöriggrupper. Det kan kompletteras med kortare informationsfilmer från Nka. Förslag på konkreta frågor att samtala om finns i texten.

Läs mer om materialet här. 

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Är det vanligt med korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Jag undrar om ni på NKA har en överblick över hur vanligt det är att kommunerna använder sig av korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. Min hustru och jag har inte kunnat erbjudas...

Läs svaret