Why participate in 3rd International Young Carers Conference

Genom att lära av varandra kan vi bättre arbeta för att utveckla stödet till barn och unga som är anhöriga. I videon förklarar Saul Becker varför du ska delta i den internationella Young Carers-konferensen den 3-5 maj.

Why is it important for young carers to be identified?

Att vara ung och behöva ge vård, stöd eller hjälp till någon kan få allvarliga konsekvenser för barnets egen hälsa, skolgång och framtida arbetsliv. Den internationella Young Carers-konferensen i maj kommer därför att fokusera på hur vi framöver kan arbeta med att identifiera och stödja barn som anhöriga

”Identify, Support, Listen to young carers”

”Identify, Support, Listen to young carers” – det är ledorden för den internationella Young Carers-konferensen som anordnas den 3-6 maj 2021. Konferensen kommer att fokusera på hur vi kan stärka arbetet med att synliggöra och stödja barn och unga som är anhöriga.

Agnes Leu, Kalaidos University of Applied Sciences, Switzerland

Professor Agnes Leu med ett viktigt budskap till beslutsfattare

Feylyn Lewis, University of Sussex

Feylyn Lewis har själv varit ung omsorgsgivare och berättar varför det är viktigt att identifiera unga anhöriga

Att vara ung anhörig

Madeleine Buchner, som kommer att medverka på årets internationella Young Carers-konferens, har egna erfarenheter av att vara anhörig

Webbinarium: Vi är med- paketet presenteras

WebbinariumI FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet. Syftet med webbiniariet är att få visa projektets resultat, ett utbildningspaket för ALLA som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Tisdagen den 27 april, kl. 14.00-16.00

Läs mer

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

FAKTA OM ANHÖRIGA:

Fakta om anhöriga

Nka har samlat fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Min son har flera diagnoser och depression. Vart kan vi få hjälp?

Har en son, 20 år, som sedan 10 års ålder haft depressioner, fått flertalet diagnoser såsom tex bipolär, autism och adhd. Dessa diagnoser har plockats bort efterhand, förutom depressionerna. Även stora missbruksproblem från 13 års ålder fram till för...

Läs svaret