Syskon är också anhöriga

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser.

Webbinarium: Hur kan leken bli möjlig?

WebbinariumI detta webbinarium pratar vi om lekens betydelse och den särskilda utmaning det innebär att få till situationer för lek tillsammans med ett barn som har en flerfunktionsnedsättning.

Centralt i webbinariet finns Maria som är mamma till Julian, 3 år. Med egen fantasi och idérikedom, samt med stöd från habiliteringen och släkt och vänner, har hon lyckats hitta situationer då hon och familjen kan leka tillsammans med Julian.

Torsdag den 4 mars kl 14:30-16:00

Läs mer

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

FAKTA OM ANHÖRIGA:

Fakta om anhöriga

Nka har samlat fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del nio ute som är en sammanfattning av de tidigare översikterna.
Läs mer om kunskapsöversikterna

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Hur bli jag anställd som anhörigvårdare?

Vem bestämmer om jag kan bli anställd som anhörigvårdare och hur går det till?

Läs svaret