Varför är det viktigt att unga omsorgsgivare identifieras?

Att vara ung och behöva ge vård, stöd eller hjälp till någon kan få allvarliga konsekvenser för barnets egen hälsa, skolgång och framtida arbetsliv. Det är därför viktigt att barn som anhöriga identifieras och får det stöd de behöver.

”Identify, Support, Listen to young carers”

”Identify, Support, Listen to young carers” – det var ledorden för den internationella Young Carers-konferensen som anordnades den 3-6 maj 2021. Hör professor Saul Becker berätta varför det är viktigt att unga omsorgsgivare synliggörs.

Agnes Leu, Kalaidos University of Applied Sciences, Switzerland

Professor Agnes Leu med ett viktigt budskap till beslutsfattare

Feylyn Lewis, University of Sussex

Feylyn Lewis har själv varit ung omsorgsgivare och berättar varför det är viktigt att identifiera unga anhöriga

Att vara ung anhörig

Madeleine Buchner, som medverkade vid årets internationella Young Carers-konferens, har egna erfarenheter av att vara anhörig.

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

FAKTA OM ANHÖRIGA:

Fakta om anhöriga

Nka har samlat fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Har jag rätt att läsa handläggarens underlag innan beslut fattas?

Jag har ansökt om utökad assistans för min sons räkning och vid kontakt med handläggaren uppger hon att hon har sammanställt sitt underlag/ utredningen och skickat in för beslutsfattande. Ska jag inte få läsa igenom alla handlingar innan för att se att...

Läs svaret