Livets möjligheter 2022

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Livet förändras ständigt och vi behöver alla lära och utvecklas för att kunna möta nya situationer och klara vardagen.

Vi hoppas att denna konferens kan ge ny kunskap och inspirera till ett liv med möjligheter. Genom intressanta exempel och aktuell forskning vill vi visa på pedagogiska, sociala, psykologiska, tekniska, medicinska och existentiella erfarenheter. Detta gäller både evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.

Call for abstracts

Du som vill presentera projekt, forskning eller annat arbete inom din/er verksamhet kan nu skicka in ett abstrakt till konferensen. Läs mer

Utställare på konferensen

Är du intresserad av att vara utställare på konferensen?
Kontakta i så fall Mona Pihl via mail: mona.pihl@anhoriga.se

Mer information kommer. 

Senast uppdaterad 2021-10-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson