Örebro

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja, kompetensgrupp har fått i uppdrag att utveckla arbetet , sitter under HS-lednignsgrupp.

Finns det dokumentation i journalen?
Inom vissa verksamheter, inte alla.

Finns det barnombud?
Inom vissa verksamheter men inte alla, Är under uppbyggnad. Beslut taget att det ska finnas i hela HS-förvaltningen.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Inom psykiatrin och HAb

Finns det material/information till personal?
Håller på och bygger upp Materialbank.

Finns det material/information till föräldrar?
Håller på att bygga upp, så att det blir synligt för alla.

Finns det material/information till barn och unga?
Även här, under uppbyggnad.

Särskilda satsningar
Kompetensgrupp har bildats i regionen som har som uppdrag att utveckla detta arbete. Vi har inte kommit så långt än men är nu på gång. Vi har korta beslutsvägar då vi nu ligger direkt under HS-ledning.

Kontaktuppgifter:
Märtha Lundkvist
Telefon: 073-9492636
E-post: martha.lundkvist@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson