Nyheter

Se föreläsningen: Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen

Webbsändningen Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen kan nu ses i efterhand

Forskarnätverk Barn som anhöriga

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper.

Etik i vården: När livet inte kan tas för givet

Barbro Westerberg, överläkare i barnneurologi och habilitering, berättar om vilka etiska frågor man som läkare behöver ta ställning till när livet inte kan tas för givet.

Nationellt strategimöte om anhörigstöd

Nationellt länssamordnarmöte i Sundsvall med bland andra Margareta Winberg på programmet.

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

Nka och Linnéuniversitetet genomför en nationell enkätstudie riktad till 15-17 åringar. Hittills har drygt 1600 svar inkommit.

Välbesökt inspirationsträff för anhörigstödjarna i Huddinge kommun

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.

Två nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Podd om flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning och hur kan man arbeta med de vanligaste svårigheterna?

Funkisfamiljen – ny bokserie av Anna Pella

Den första boken i en ny bokserie som handlar om att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning.