Nyheter

Regeringen vill utreda äldrelag

I samband med att socialtjänstlagen utreds har regeringen nu gett särskild utredare Margareta Winberg tilläggsuppdraget att utreda om äldre, som ingår i socialtjänstlagen, ska ha en egen äldrelag.

Nka i Almedalen

Nka ordnade två egna seminarier i Almedalen. Läs mer om dem och läs även Liza Leonhardts personliga betraktelse.

Partiledartalen i Almedalen under lupp

Nka har analyserat samtliga partiledartal under Almedalsveckan ur ett anhörigperspektiv.

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan

Sverige leder ett EU-projekt som ska förbättra ungdomars psykiska hälsa. Totalt deltar 48 högstadieskolor, varav tolv i Sverige.

Elizabeth Hanson ny ordförande i Eurocarers

Den 26 juni valdes professor Elizabeth Hanson vid Nka till ny ordförande för Eurocarers. Läs referat av Elizabeth Hansons inledningstal.

Anhörigas insatser vid demens kostar skjortan

Kvinnor bidrar globalt sett med över 40 miljoner obetalda helårsarbeten för att ta hand om personer med demenssjukdomar, visar ny rapport.

Ny strategi ska förebygga självmord i Region Uppsala

Cirka 50 självmord och 500 självmordsförsök genomförs i Uppsala län varje år. Uppskattningsvis påverkas mellan 3 000 – 5 000 anhöriga. För att minska dessa siffror har regionen antagit en strategi för suicidprevention.

Regeringen lyfter fram anhöriga till äldre

Den 25 juni presenterade äldreminister Lena Hallengren (S) regeringens skrivelse "Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan".

Ny ordförande i Eurocarers

Elizabeth Hanson vald till Eurocarers ordförande

130 programpunkter om psykisk ohälsa

Cirka 130 programpunkter under den kommande Almedalsveckan handlar om psykisk ohälsa. Av dessa tar ett 25-tal även upp de anhörigas situation.