Nyheter

Barn med livslång baksmälla

För att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador genomför FAS-föreningen under hösten en kunskapshöjande kampanj, "1av100", riktad särskilt till BVC

EEU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag

EU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag vilket syftar till att förbättra möjlighteter för familjer att kunna ta ledigt och få möjlighet till flexibla arbetstider.

Kampanj och stödmaterial för att förhindra fallolyckor - Balansera mera

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver vårdas på sjukhus. De flesta är över 65 år. Cirka 1 000 personer dör. Många fallolyckor går att förhindra genom att träna balans och styrka, äta näringsriktigt och ha koll på sina mediciner.

Socialstyrelsen vill ha nationella riktlinjer inom NPF-området

Det behövs mer nationella samordning för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Norrköpings kommun startar grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev nr 7 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Ta del av Nka:s arbete med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade i TV4 Nyhetsmorgon.

eHälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen hjälper invånare att få koll på recept och uthämtade läkemedel

eHälsomyndigheten söker fullmaktsgivare eller fullmaktstagare och har använt en fullmakt för att hämta ut medicin någon gång under de senaste 6 månaderna.

BUP-linjen slussar barn till rätt vårdnivå och ger anhöriga stöd

"Vi kartlägger behoven och inger hopp”, säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson som arbetar på den nya telefonbaserad enheten i Region Norrbotten.

Rapport från konferensen 4th Transforming Care Conference

Situationen för anhöriga och anhörigstöd ser olika ut i olika delar av världen, men intressanta arbeten pågår på flera håll. Flera studier belyste anhörigfrågan ur olika perspektiv och anhörigas situation diskuterades på många seminarier.