Nyheter

Lena Hallengren, Barn- äldre- och jämställdhetsminister inledningstalar på konferensen Livets möjligheter

Lena Hallengren inledningstalar på konferensen Livets möjligheter den 23 april

Seminarium om vad det innebär i praktiken att barnkonventionen blir lag

Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade om barnkonventionen som blir lag.

Se webbinariet Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

Webbinarium om om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden.

Ny undersökning kartlägger erfarenheter och attityder

Närmare var tionde svensk har besökt sjukvården i egenskap av anhörig det senaste halvåret. Det visar den senaste nationella befolkningsundersökningen.

Lena Hallengren ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister

"Min kanske största och viktigaste uppgift blir att fortsätta förbättra livet för Sveriges äldre"

Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Webbutbildningar om SIP

Genom olika webbutbildningar vill Uppdrag Psykisk Hälsa öka kunskapen om samordnad individuell plan, SIP.

Nio frågor kan fånga upp personer med depression

Ett frågeformulär med nio frågor kan vara en hjälp i primärvården vid utredning av misstänkt depression, visar en utvärdering som gjorts av SBU.

Nyhetsbrev från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga – ”Här byggs broar mellan forskare”

Den 5-6 februari anordnade Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen ett möte med forskarnätverket Barn som anhöriga.