Nyheter

Välbesökt uppstartsmöte

för projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

SIP - samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP

”Det spelar roll att vi är här igen – det gör skillnad”

LSS-manifestationen den 3 december, på Norrmalmstorg i Stockholm, samlade ett stort antal personer.

Många samtal om psykisk ohälsa till Anhöriglinjen

Majoriteten av dem som idag kontaktar den nationella stödtelefonen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. De som ringer blir också allt yngre.

Nyhetsbrev nr 10

Nka nyhetsbrev nr 10 innehåller bland annat Besök från barn- äldre och jämställdhetsministern, Alla barns rätt till en bra start i livet, Projekt Vuxensyskon

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns

Se frukostseminariet Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns i efterhand.

Anhöriga tvingas själva söka stöd

Anhöriga som förlorat en närstående i suicid vill bli erbjudna professionellt stöd, men tvingas söka hjälp på egen hand. Det visar en studie från Högskolan i Skövde.

Unik forskningsantologi om personlig assistans presenteras den 6 december

KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna nu samlat bidrag från 21 forskare i boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” som lanseras den 6 december.

Ökat förtroende och status för organisationen SHEDO tack vare systematisk uppföljning

Läs reportaget om SHEDO och Nka:s senaste rapport, Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende.

Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga