Nyheter

Anhörigriksdagen 2019

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation på Anhörigriksdagen i Varberg

Konferensen Värna våra yngsta

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta den 8-9 oktober

Anhöriga sökes till utvecklingsprojekt

Nu pågår rekrytering av anhöriga till Trialog – ett treårigt projekt i Göteborg som ska ta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

–Tack vare projekten vet vi idag mer om vad den här gruppen elever behöver, hur vi ska bemöta dem och kunna tillgodose deras behov så de klarar att fullfölja gymnasiet, säger Peo Fahlström, projektsamordnare och tidigare skolledare, Region Kalmar län.

”Vi behöver tänka att vi är dödliga – för Loves skull”

Att bli vuxen är en stor utmaning om man har svåra funktionsnedsättningar. Det är mycket vanligt att föräldrarna måste fortsätta hålla i alla trådar för att livet ska fungera.

Vården allt tyngre för anhöriga

I dagens Luncheko berättar Lennart Magnusson, verksamhetschef om den studie Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SCB gjort för att undersöka omfattningen av anhöriga som ger stöd till närstående.

Reportage och föreläsningar från Kommunikationskarnevalen

Nu finns det reportage och filmade föreläsningar från Kommunikationskarnevalen och Leva & Fungera mässan

”De omöjliga” – ny podd och bok som vill granska psykiatrin

Hur ser det ut i dag, snart 25 år efter psykiatrireformen? Den frågan försöker Åsa Moberg och Anna Fredriksson få svar på i en ny podd som också ska bli en bok.

Nyhetsbrev nr 4

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd och allt fler omsorgsgivare över 65 år är några exempel på innehållet i nyhetsbrev nr 4.

Stödlinje uppmärksammas med filmer

Med hjälp av sju kortfilmer vill föreningen Mind sprida information om Föräldralinjen – en stödlinje dit föräldrar kan ringa för att få prata med en terapeut.