Nyheter

Debattartikel i SvD om den senaste assistansutredningens förslag

Assistansersättningsutredningen missar målet skriver flera organisationer

Nytt hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel

Hjälpmedel som underlättar för personer med hörselnedsättningar att filtrera, förstärka och skärpa ljudet.

Förvaltningsrätternas handläggningstider och beslut granskas

Granskningen omfattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och ärenden enligt socialtjänstlagen.

Angelägen mötesdag för anhöriga i Västra Götaland

Konferensdokumentation från mötesdagen.

Assistansersättningsutredningen lämnade den 21 februari sitt betänkande

I korta drag föreslår Agneta Rönn, som är särskild utredare, att den nuvarande timschablonen ska göras om till en grundschablon med i stort sett samma innehåll som i dag.

Ny reportageserie: Att vara syskon

Hur är det att vara ett syskon till någon med flerfunktionsnedsättning?

Missnöjet med färdtjänsten ökar

Sveriges radio diskuterar färdtjänsten i programmet Kaliber i P1.

Stora regionala skillnader när det gäller habilitering

Socialstyrelsens lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten visar att det fortfarande finns stora regionala skillnader inom habiliteringens verksamhet.

Maria Larsson besöker verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Äldreminister Maria Larsson besöker två verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Habo.

En bok blir film

Artikel i RBU:s tidning Rörelse om Ann-Kristin Ölunds bok En handbok i medicinsk omvårdnad vid flerfunktionshinder.

Föregående12