Nyheter

Planering och framförhållning är A och O för en lyckad resa

– Att veta att Pia som många andra får lite miljöombyte betyder väldigt mycket för oss som anhöriga. Vi mår bra när Pia mår bra, säger Elaine Johansson.

RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

Webbinariet om appen RättVisat kan nu ses i efterhand.

Mässa funka för livet i Kalmar

Nka medverkar på mässan Funka för livet i Kalmar

Korttids - en ovärderlig möjlighet till återhämtning

– Att leva med assistans i hemmet i stort sett dygnet runt vänjer man sig delvis vid, samtidigt märker jag hur otroligt skönt det är för oss att få möjlighet att leva som en vanlig familj, säger Annica Samelius.

”Med rätt stöd har Agnes en bra livskvalitet”

– Agnes och andra i hennes situation tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Vi måste ha råd att ge dem en bra vård och omsorg, säger Agnes föräldrar.

Världspremiär på Leva & fungera för filmen Ett gott samspel

Filmen är en del av ett nytt material framtaget för att utveckla samspelet mellan personer som har en grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal.

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

– Det är en oroande utveckling. Vi ser en klar minskning, speciellt relaterat till befolkningstillväxten, säger Karin Flyckt, funktionshindersamordnare på Socialstyrelsen och författare till lägesrapporten.

Boktips: När du ler stannar tiden

Dagboken till Agnes är en hoppfull berättelse som påminner om vad som gör en människa till det hon är. Vad som är viktigt. Egentligen.

”Anhöriga drabbas hårt om stödinsatser minskas”

Utredningen som regeringen tillsatt för att se över assistansersättningen väcker oro bland många anhöriga samt funktionshinderrörelsen.

Kartläggning av insatser till personer med flerfunktionsnedsättning i Danmark

Ann-Kristin Ölund, Nka, har gjort en svensk sammanfattning av den danska studien.