Nyheter

SIP - samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP

Många samtal om psykisk ohälsa till Anhöriglinjen

Majoriteten av dem som idag kontaktar den nationella stödtelefonen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. De som ringer blir också allt yngre.

Anhöriga tvingas själva söka stöd

Anhöriga som förlorat en närstående i suicid vill bli erbjudna professionellt stöd, men tvingas söka hjälp på egen hand. Det visar en studie från Högskolan i Skövde.

Inre konflikt styr anhörigas vardag

Det sker en inre konflikt mellan viljan att hjälpa, förväntningarna att hjälpa och behovet att ta hand om sig själv. Det framgår av en mindre studie från Högskolan i Gävle.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.

Ungdomars psykiska hälsa i fokus

Onsdagen den 10 oktober infaller "Världsdagen för psykisk hälsa". I år har WHO valt att fokusera på ungdomar psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Ambulans med psykiatrisk personal ska öka patientsäkerheten

Ambulanssjukvården i Skaraborg satsar på en ny typ av ambulans – en psykiatrisk bedömningsbil - som ska användas vid akuta situationer som rör psykisk ohälsa.

Skyddsvärnet startar stödgrupp för anhöriga

Nu startar en stödverksamhet för anhöriga till personer med missbruksproblematik. Bakom satsningen står den ideella organisationen Skyddsvärnet.

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Föregående12345...