Nyheter

Ökad risk för suicid bland efterlevande till självmordsoffer

Efterlevande till självmordsoffer drabbas oftare av psykisk ohälsa, jämfört med anhöriga till personer som avlidit av andra orsaker. Det framgår av en brittisk studie.

Vuxnas perspektiv lyfts i studie om autism

En ny mätskala ska hjälpa vuxna personer med autism att förstå sina reaktioner bättre.

Ny rekommendation för läkemedel vid ADHD

Fler patienter, ökad förskrivning och nya läkemedel. Det är bakgrunden till varför Läkemedelsverket valt att uppdatera sin behandlingsrekommendation.

”En osynlig och utsatt grupp”

Anhöriga till nyanlända med psykisk ohälsa är en osynlig och utsatt grupp. Deras situation måste uppmärksammas mer, anser chefen för Transkulturellt centrum i Stockholm.

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska drag finns hopp om ett friskare liv. Det framgår av forskning vid Lunds universitet.

Unga kvinnor drabbas allt oftare av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen och unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Föräldrastöd viktigt när unga sover för lite

Varannan 15-åring sover för lite, visar en ny sömnstudie. Och tre av fyra flickor upplever skolstress flera dagar i veckan.

Behovet av stöd kvarstår trots tidiga insatser

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid. Det framgår av en ny svensk studie där man följt upp en grupp barn efter åtta år.