Nyheter

Anhöriga tvingas själva söka stöd

Anhöriga som förlorat en närstående i suicid vill bli erbjudna professionellt stöd, men tvingas söka hjälp på egen hand. Det visar en studie från Högskolan i Skövde.

Unik forskningsantologi om personlig assistans presenteras den 6 december

KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna nu samlat bidrag från 21 forskare i boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” som lanseras den 6 december.

Ökat förtroende och status för organisationen SHEDO tack vare systematisk uppföljning

Läs reportaget om SHEDO och Nka:s senaste rapport, Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende.

Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter

Nu kan man anmäla sig till Anhörigriksdagen 2019

Temat för Anhörigriksdagen 2019 är Barn & Unga.

Inre konflikt styr anhörigas vardag

Det sker en inre konflikt mellan viljan att hjälpa, förväntningarna att hjälpa och behovet att ta hand om sig själv. Det framgår av en mindre studie från Högskolan i Gävle.

Se föreläsningarna från Projekt Vuxensyskon

Nu finns konferensen Projekt Vuxensyskon publicerad på Nka Play där man kan ta del av berättelser från syskon själva och intressanta föreläsningar.

Demensvän

Kampanj från Demensförbundet om att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom.

Webinar om framtidsfullmakt

Nordeas familjerättsjurist beskriver hur en framtidsfullmakt fungerar och andra ställföreträdarskap i ett webinar.

Föregående12