Nyheter

Utbildas i anhörigtänk

Omvårdnadspersonal i Karlsborgs kommun utbildas med Nka:s webbutbildning "Stöd till anhöriga".

Frisk&Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Webbplats med information, råd och tips kring personer som drabbats av ätstörningar och deras anhöriga.

Ny webbutbildning lanseras av EU-projekt

EU-projektet eMenthe använder webben för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Materialet är tillgängligt för alla.

Funktionshindrades situation blir långsamt bättre

Rapport från Socialstyrelsen: Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning ökar, även om det behöver förbättras och anpassas mer efter olika behov.

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

Studierna visar också att det är av stort värde att ha någon person i närheten som är viktig för den som vill komma över ett självmordsbeteende.

Dags att rusta upp den kollapsade demensvården

Anhörigas arbete får inte tas för självklart. Deras vårdbörda är redan allt för hög, bland annat i brist på boendeplatser.

100 000 per år för anhörigstöd på nätet

Siv Nilsson, ordförande i Hässleholms anhörigförening, tycker att de anhöriga fått mindre möjlighet att påverka hur anhörigstödet utvecklas.

Kräver bättre stöd till anhöriga

Kommunerna måste ta fram måldokument och göra tydligt vad som förväntas av socialtjänsten beträffande bemötande och stöd till anhöriga.

SPF vill ha högre levnadskvalitet för äldre

Ribban ska höjas till en "god levnadsnivå".

Anhörigvård utreds av Örebro kommun

Det kan bli stopp i Örebro kommun för alla de som vårdar en anhörig mot ersättning.

Föregående123456...