Nyheter

Nka webbsänder Anhörigdagen den 3 mars 2020

Anhörigdagen den 3 mars kommer att sändas på Nka:s webbsida och Facebooksida.

Här uppmärksammas Sällsynta dagen 2020

Den 29 februari är det Sällsynta dagen. Här hittar du några av evenemangen som uppmärksammar dagen för sällsynta diagnoser.

SBU ska utvärdera satsningar inom området barn och psykisk ohälsa

Regeringen har avsatt 2,5 miljoner kronor för detta uppdrag under 2020. SBU ska också identifiera kunskapsluckor och peka på utvecklingsbehov.

Studie belyser upplevelsen av att vara anhörig till en cancersjuk person

Många som är anhöriga till en person med cancer sätter den sjukes behov i första hand. Det visar en studie som har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till en cancersjuk person.

Ny studie om stöd till barn som mist en förälder i cancer

Megan Weber Falk har forskat om psykosociala åtgärder hos barn som mist en förälder i cancer.

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Nka, Linnéuniversitetet och Lunds universitet söker anhöriga för medverkan i en studie om brukarmedverkan.

Hur kan vi lyssna in barns åsikter i praktiken?

Företaget Enkätfabriken bjöd i januari in till ett frukostseminarium för att diskutera hur barn och unga röster ska tas tillvara.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Den 5 februari anordnade SKR en "julgransplundring" för Kraftsamling för psykisk hälsa.

Anhörigas behov av stöd betonas i två nya uppsatser

Vardagen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa präglas av ansvar och krav, visar två studier. För vissa kan situationen bli så tung att den leder till depression.

Webbutbildning från Sydafrika

I en ny artikel från den internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, kan du bland annat läsa om en webbutbildning som har tagits fram.

Föregående12