Nyheter

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ingått en överenskommelse i syfte att bland annat främja psykisk hälsa.

Nytt forskningsprojekt om levnadsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar

Ett nytt forskningsprojekt ska skapa en bild av hur levnadsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar ser ut. Även anhörigas perspektiv kommer att vägas in i studien.

FUB välkomnar ny assistansutredning

I ett pressmeddelande kommenterar FUB regeringens besked om att tillsätta en ny assistansutredning.

Stora vinster om anhöriga får vara delaktiga visar ny studie

En individ förvägras inte sin självständighet genom att anhöriga, närstående och profession samarbetar. Tvärtom, enligt ny studie.

Stärkt assistansrätt för barn utreds

Regeringen går vidare med förslag på området för personlig assistans. Det handlar bland annat om att utreda om vardagen för föräldrar med barn som har stora funktionshinder kan underlättas genom rätt till mer stöd.

Nyhetsbrev nr 1 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga, Du är inte ensam. Var med i våra nätverk!

När orden tar slut – en förälders tankar kring sitt barns missbruk

Anna Bergfors började skriva dagbok för att hantera sin vanmakt. Efter tio års skrivande för byrålådan står hon nu i begrepp att publicera sin första textsamling. "Jag vill förmedla tröst", säger hon.

Utredare vill se bättre arbetsvillkor för personliga assistenter

Utredare har lämnat flera förslag på vad regeringen bör göra för att förbättra personliga assistenters arbetsvillkor.

Anhöriga i fokus för ettårigt projekt

En samtalsgrupp på Facebook och utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Det är några av aktiviteterna i Riksförbundet Balans projekt för anhöriga.

Ny barnbok hanterar barnens stora frågor om döden

Varför dör man och hur går det till? Finns det olika sätt att vara ledsen på? Varför har vuxna så svårt att prata om döden?

Föregående12