Nyheter

Nationella anhörigdagen och anhörigveckan

Nka, uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Råd om bra mat för äldre

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som heter Stor aptit på livet med mindre aptit på maten?

Vetenskapsfestival lyfter fram forskningens betydelse

I helgen arrangeras vetenskapsfestivalen ForskarFredag runt om i Sverige. I Skövde hålls en föreläsning om sociala robotar och hur de kan hjälpa barn med autism.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken.

Anhöriga behöver mycket stöd för att kunna gå vidare

De anhöriga går igenom en traumatisk kris, känner sig stigmatiserade och har ett stort behov av stöd. Det framgår av en studie över anhörigas upplevelse av att förlora en familjemedlem i suicid.

Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi

–De senaste åren har vi arbetat intensivt för att få till stånd en nationell anhörigstrategi. Nu välkomnar vi regeringens beslut, säger Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Nationell kraftsamling ska minska psykiska ohälsan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa. I dagarna gick startskottet för ett tioårigt utvecklingsarbete.

Webbinarium om familjer med barn som har någon funktionsnedsättning

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Riksdagen vill införa barnfridsbrott

Det finns ett stort stöd i Riksdagen för att införa ett särskilt barnfridsbrott

Föregående12