Nyheter

Socialstyrelsen vill ha nationella riktlinjer inom NPF-området

Det behövs mer nationella samordning för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Norrköpings kommun startar grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev nr 7 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Ta del av Nka:s arbete med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade i TV4 Nyhetsmorgon.

eHälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen hjälper invånare att få koll på recept och uthämtade läkemedel

eHälsomyndigheten söker fullmaktsgivare eller fullmaktstagare och har använt en fullmakt för att hämta ut medicin någon gång under de senaste 6 månaderna.

BUP-linjen slussar barn till rätt vårdnivå och ger anhöriga stöd

"Vi kartlägger behoven och inger hopp”, säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson som arbetar på den nya telefonbaserad enheten i Region Norrbotten.

Rapport från konferensen 4th Transforming Care Conference

Situationen för anhöriga och anhörigstöd ser olika ut i olika delar av världen, men intressanta arbeten pågår på flera håll. Flera studier belyste anhörigfrågan ur olika perspektiv och anhörigas situation diskuterades på många seminarier.

Allt fler demenssjuka vårdas hemma – anhöriga utan riktat stöd

Allt fler personer med demens bor hemma längre på grund av platsbrist på demensboenden. Det i sin tur leder till att allt fler partners, make, maka eller barn blir anhörigvårdare.

Samtal om psykisk hälsa och existentiella redskap

Ärkebiskop Antje Jackalén och psykiater Ing-Marie Wieselgren delar med sig av sina funderingar kring livet, döden, psykisk hälsa och hopp i senaste avsnittet av podden ”Kafferast i kunskapsfabriken”.

Nka:s arbete under Almedalsveckan

Nu har även detta års almedalsvecka kommit och gått lika snabbt och intensivt som vanligt. Nka har såklart varit på plats och deltagit i ett antal seminarier, de flesta av dem kan du se här på Nka Play. Seminarierna har handlat om barns vård av...

Föregående12