Nyheter

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Barn som tolkar äventyrar patient- och rättssäkerheten

I en artikel i Sydsvenskan skriver Anders Åkesson om barn som anhöriga som tvingas tolka åt sina föräldrar.

Nyhetsbrev nr 6

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd.

Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Ny kunskapsöversikt från Nka.

– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra”

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan

Nka medverkar i flera viktiga seminarier under Almedalsveckan.

Konferens Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nka bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober i Stockholm.

Svårt att se effekter av miljardsatsning

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har resulterat i många utvecklingsarbeten, men effekterna är svåra att se. Samtidigt har risken för en ojämlik vård ökat, konstaterar Socialstyrelsen.

Inslag i Nyhetsmorgon: Dubbel risk för maskrosbarn att inte klara skolan

72 procent upplever att skolarbetet påverkas negativt

Föregående12