Nyheter

Nyhetsbrev nr3

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Vill din kommun medverka i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning?

En koordinator kan hjälpa familjen att sätta ord på sina behov och önskemål, finna lämpligt stöd i samhället och bygga upp sina egna stödnätverk.

Ångestpodden om anhöriga

Om att bryta tabun och skapa mer öppenhet kring psykisk ohälsa.

Samtalsgrupp för mor- farförälder startar den 25 april

Samtalsgruppen är för dig som är mor-farförälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

Viktigt bli bekräftad i sin egen upplevelse

Samtalsgrupper för anhöriga kan göra stor skillnad. Man blir bekräftad i sin egen upplevelse och återigen en individ. Det anser anhöriga till personer med tvångssyndrom i en ny studie.

Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas.

20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg.

Bättre självkänsla efter gruppverksamhet

Självkänslan förbättrades bland de anhöriga, liksom förmågan att sätta gränser. Det visar en studie av stödgrupper för anhöriga till personer med beroendesjukdom.

Stödforum med 800 000 besökare

Närmare 800 000 unika besökare har Mind Forum haft under den 3-åriga projekttiden. Den nätbaserade stödverksamheten har nu permanentats.

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

Föregående12