Nyheter

Vill öka kunskapen om juridik i vård och omsorg

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har tagit fram en webbplats som ger juridiskt stöd i frågor som rör den digitala utvecklingen. Här kan man också följa en patient som får Internetbehandling för depression.

Nyhetsbrev nr 2

Innehåll i senaste numret: Utbildningar för personal och anhöriga i projektet Vi är med. Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Vad är en framtidsfullmakt?

Andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov

På morgonens presskonferens meddelar socialminister Lena Hallengren att andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans enligt LSS.

Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska öka stödet till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Satsningen är en del av det suicidförebyggande arbetet i regionen.

IVO riktar kritik mot bristande helhetssyn

Familjerna måste ofta själva samordna olika insatser, vilket kan leda till att barn och unga med psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Det konstaterar IVO i en ny studie.

Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Projektet Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning är igång och just nu deltar sex kommuner i projektet.

Föräldrar efterfrågar mer kunskap om NPF hos socialtjänsten

Socialtjänstens personal vet för lite om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det framgår av en enkät som Attention genomfört bland drygt 1000 föräldrar.