Nyheter

Lerum blev Bästa LSS-kommun 2019

Den viktigaste anledningen till att Lerum blev årets vinnare är att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Nu finns inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa tillgänglig på Nka Play

Vill sprida ny kunskap om psykisk ohälsa

”Vetenskap & hälsa” är namnet på en webbplats, tidskrift och podd som vill sprida information om aktuell forskning inom medicin och hälsa i Skåne. Ett fokusområde är psykisk ohälsa.

Föräldrar saknar eget stöd

Föräldrar till barn med missbruk har svårt att få stöd för egen del. Man upplever att socialtjänsten enbart fokuserar på barnet. Det framgår av en ny studie.

Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nu finns det ett samtalsmaterial om vuxensyskon att ladda ner

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Vårdförbundets pris

Maria Johansson prisades med en delad andra plats för projekt inom personcentrerarad vård under Vårdgalan 2019 i Stockholm för arbetet med Intensivvårdsdagbok.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Reportage, konferensdokumentation och filmade föreläsningar från konferensen Värna våra yngsta 2019

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Ett 20-tal personer kom för att dela med sig av erfarenheter, låta sig inspireras och fylla på med ny kunskap för det fortsatta arbetet med koordinatorstöd på hemmaplan.

Föregående12