Nyheter

Inbjudan till enkät om anhörigas medverkan i forskning

Enkätstudien ingår i forskningsprogrammet UserAge som handlar om brukarmedverkan i forskning.

Kunskapsstyrning – förbättringsarbete och anhörig och patientmedverkan

Webbsändning som handlar om hur man kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem

Samverkan mellan barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Nu finns det konferensdokumentation och filmer från konferensen i Nalen den 2 oktober.

Reportage från konferensen IASSIDD i Glasgow

Reportage från konferens om intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD.

Fler anmälningar om brister i gruppboenden

Statistik visar stora brister på gruppboende för vuxna där många har intellektuella funktionshinder eller andra funktionsnedsättningar som autism.

Nyhetsbrev nr 8 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi. EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag.

Clownbesök i hemsjukvård - Anhörigbarn

Besök från några av de 15 clownerna som tillhör Clownmedicin är uppskattade inslag, när någon är svårt sjuk i en familj.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

"Det är inte bara äldre som har anhöriga"

Debattartikel i Dagens Samhälle: Anhörigas Riksförbund är kritiska till regeringens nationella anhörigstrategi.

Involverade anhöriga leder till ökad förståelse

De anhöriga behöver involveras mer vid samsjuklighet, till exempel missbruk i kombination med depression. Då blir insatserna mer begripliga och behandlingen har större chans att lyckas, enligt en ny uppsats.

Föregående12