Nyheter

Ny ordförande i Eurocarers

Elizabeth Hanson vald till Eurocarers ordförande

130 programpunkter om psykisk ohälsa

Cirka 130 programpunkter under den kommande Almedalsveckan handlar om psykisk ohälsa. Av dessa tar ett 25-tal även upp de anhörigas situation.

Socialtjänst idag och framåt

Se konferensen Socialtjänst idag och framåt på Nka Play

Nyhetsbrev nr. 6 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Livets möjligheter på Nka Play

Nu är samtliga inspelningar från Nka:s konferens Livets möjligheter, totalt ett 40-tal, utlagda på Nka Play.

Stöd till kommunerna till e-hälsa

eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag. Att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

Eurocarers lyfter fram politiskt utspel

Eurocarers uppmärksammar Nka:s konferens Livets möjligheter och medverkan av minister Lena Hallengrens (S) både i sitt nyhetsbrev och på sin hemsida.

Nka på Anhörigriksdagen 2018

Den 15-16 maj höll Anhörigriksdagen sitt tjugoårsjubileum i Varberg vilket lockade runt 450 deltagare. Nka:s närvaro var påtaglig i programmet och informationsmaterialet i montern gick åt som smör i solsken.

Värna våra yngsta

En konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling

Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

Föregående12