Nyheter

Ny forskningsrapport: Glöm inte soldatens anhöriga!

Fördjupning i anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer.

Treårigt projekt ska utveckla bättre anhörigstöd

Med hjälp av medel från Arvsfonden ska anhöriga till personer med psykisk ohälsa få bättre stöd. Projektet drivs av Bräcke Diakoni i samarbete med bland andra Nka.

Sverige får strategi mot demens

Den 24 maj fattade regeringen beslut om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut. Bland annat stödet till anhöriga och familj. Läs regeringens pressmeddelande.

"Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan"

Justitiekanslern (JK) bör granska försäkringskassan. Det anser RBU efter avslöjandet om att myndigheten försöker kringgå en dom i Högsta förvaltningsdomstolen och fortsätta att avslå assistans för barn med sondmatning. Läs debattinlägget i SvD.

Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019

Folkhälsomyndigheten: Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019

Ny kunskapsöversikt: Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet

Ny kunskapsöversikt kartlägger de olika typerna av stöd som finns tillgängliga för anhöriga till personer som får vård i livets slutskede och bor hemma.

Studie om anhörigas upplevelser

Begreppet medberoende kan användas för att öka förståelsen för hur anhöriga påverkas av närståendes psykiska ohälsa. Det konstateras i studien ”Att tippa på tå”.

UserAge besökte Kalmar

UserAge involverar fyra svenska lärosäten och har även ett brukarråd, tankesmedja och internationellt nätverk knutet till sig. Den 8-9 maj strålade UserAge-gruppen samman hos Nka och Linnéuniversitetet i Kalmar för avstämning och planering av det fortsatta arbetet.

Psykisk ohälsa och diskriminering

Det finns tydliga brister i bemötande och tillgänglighet för personer med psykiska funktionshinder, visar en studie från Teologiska högskolan i Stockholm.

Rapport från Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte

Intressant rapport från Vitalis

Föregående12