Nyheter

Reportage: När Miles fick ett syskon

Femåriga Miles föddes med en komplicerad funktionsnedsättning. Innan orsaken till funktionsnedsättningen blev klarlagd blev pappa Stefan och mamma Angela avrådda att skaffa fler biologiska barn. Men efter fyra år orkade de inte vänta längre.

Nytt nyhetsbrev från Nka

Årets första nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Anhörigas Riksförbunds nya kanslichef på besök hos Nka

Måndagen den 22 januari besökte Anhörigas Riksförbunds kanslichef Lina Brustad Nka för att lära känna verksamheten och berätta om sina visioner.

Unga med sömnproblem erbjuds KBT på nätet

Under våren inför Akademiska sjukhuset i Uppsala en internetbaserad KBT-behandling för unga med sömnsvårigheter. Behandlingen pågår under sju veckor.

Elviras väg till ett friskare liv

Elviras föräldrar har sedan hon föddes för snart fyra år sedan kämpat för att få vardagen att fungera. Men det är först nu – efter två lunginflammationer – som de har fått lära sig hur de kan förebygga de andningsproblem som hennes flerfunktionsnedsättning medför.

Föräldrar till missbrukande barn – utsatta och osynliga

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så upplever många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation, enligt Malmöforskare som nu efterlyser mera stöd.

Webbinarium om Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

Webbinarium om hur de yngsta barnen påverkas i sin utveckling av svåra påfrestningar och trauma med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori.

1,4 statliga miljarder mot psykisk ohälsa

Staten satsar 1,4 miljarder för att minska den psykiska ohälsan, enligt en överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Ökad brukarmedverkan är en del av satsningen.

Nytt nyhetsmagasin från Nka

Nu kan du ta del av det senaste numret av Nka:s nyhetsmagasin som är ett tryckt och digitalt magasin med aktuella reportage och artiklar inom anhörigområdet.

Enkelt test kan upptäcka ångest hos unga

Med ett enkelt frågeformulär kan fler tonåringar med ångest fångas upp och erbjudas behandling. Det framgår av forskning från Region Västmanland.

Föregående12